page contents

Nederland circulair in 2050, dat is wat de Nederlandse overheid zich als doel heeft gesteld. Maar dat is nog een hele opgave. De overheid werkt samen met vele organisaties en kennisinstellingen en gezamenlijk hebben zij drie doelstellingen geformuleerd; in bestaande productieprocessen efficiënter gebruik maken van grondstoffen, er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen en er worden nieuwe productiemethodes ontwikkeld waarmee nieuwe producten circulair worden ontworpen.

Routekaart Verduurzaming Sport

Ook in de sportsector zullen veranderingen moeten plaatsvinden en liggen er ambities op het gebied van verduurzaming. In januari 2020 werd De Routekaart Verduurzaming Sport opgesteld en ondertekend. Hierin wordt beschreven hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen, verdeeld over vier pijlers, waaronder het toepassen van circulariteit door gebruik van materiaal dat gerecycled kan worden.

De Routekaart Verduurzaming Sport, bron.

Op het gebied van de eerste pijler van deze routekaart, de verduurzaming van sportaccommodaties, zijn al langere tijd veel ontwikkelingen gaande. Aanpassingen aan sportaccommodaties, zoals het toepassen van maatregelen op het gebied van duurzame energie, worden steeds gewoner en de toepasbaarheid daarvan relatief makkelijk realiseerbaar, denk aan het plaatsen van zonnepanelen.

Als het gaat om de andere pijlers en de circulaire pijler in het bijzonder, dan is daar relatief nog veel winst te behalen, mede omdat de praktische toepassingen die hiervoor voorhanden zijn nog beperkt zijn. Op het gebied van circulariteit is volgens de routekaart het beoogde doel dat in 2030 circulariteit de basis is voor 50% van alle inkoopprocessen binnen de sportsector en in 2040 voor 100%, zodat de CO2 voetafdruk van de sportsector wordt verkleind, zo valt te lezen in deze routekaart.

Maak het klein en tastbaar!

Vanuit Stichting PumpTrack zijn wij al volop bezig binnen de circulaire pijler! Gebruikt plastic wordt omgevormd tot onze PumpTrack waar kinderen en volwassenen naar hartenlust op kunnen bewegen. Dit doen we met een unieke methode, de PumpTrack wordt namelijk geprint met een 3D printer. Uiteindelijk kijken we verder dan alleen de PumpTrack en is het ons doel allerlei laagdrempelige sport- en speelvoorzieningen van gerecycled plastic te creëren. In combinatie met ons educatieprogramma maken we kinderen al jong bewust van een circulaire wereld en zo dragen wij ons steentje bij aan een circulair Nederland in 2050. 

Onze ontwikkelingen blijven niet onopgemerkt. Kenniscentrum Sport & Bewegen interviewde ons en de Utrechtse sportorganisatie SportUtrecht, de eerste gebruiker van de plastic PumpTrack, over onze werkzaamheden en ervaringen en maakte hierover in december 2020 al een mooi filmpje. Belangrijkste boodschap: Duurzaamheid en circulariteit zijn enorm brede en abstracte thema’s, maak het klein en tastbaar!

Meer informatie

Vorige week is ook een artikel verschenen over onze activiteiten en de samenwerking met SportUtrecht. We hopen hiermee andere organisaties in de sportwereld, het bedrijfsleven, maar ook gemeenten en het onderwijs te inspireren.

Meer weten over onze activiteiten? Neem contact op via het contactformulier.

Open chat
Heb je een vraag?
Hoi ik ben Silke, leuk dat je contact met onze stichting opneemt. Waar kan ik je mee helpen?